Полезно за родители

Декларация за защита на личните данни

Декларация за запознаване с документите на ДГ 90 "Веса Паспалеева"

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Декларация за родители - запознаване с правата, задълженията и отговорностите на родителите към ДГ 90 "Веса Паспалеева"

Предоставени услуги от ДГ 90 "Веса Паспалеева"

Заявление за отписване

Контактна бележка

Целева помощ семейства

Как да платите такса по банков път

Необходими медицински документи за прием на дете в детско заведение

Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар. Отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба. Изследването важи до 15 дни преди постъпване в детското заведение. Отрицателен

Прочетете повече »