Четвърта градинска група "Слънце"

В групата са малките възпитаници на детската градина на възраст от 6 до 7 години. Двама педагози и един помощник-възпитател отговарят за отглеждането, възпитанието и обучението на децата.  В групата  се акцентира върху  разширената подготовка  на децата в различни направления. Организацията на дневния им режим е съобразена с тяхната възраст и одобрената от МОН програма.6

Екип:   Светослав Славчев – учител
              Надежда Иванова – учител
              Стоилка Джамбазова   – помощник-възпитател