Четвърта градинска група "Многознайко"

В групата са малките възпитаници на детската градина на възраст от 6 до 7 години. Двама педагози и един помощник-възпитател отговарят за отглеждането, възпитанието и обучението на децата.  В групата  се акцентира върху  разширената подготовка  на децата в различни направления. Организацията на дневния им режим е съобразена с тяхната възраст и одобрената от МОН програма.

Екип:     Христина Димитрова
               Нели Кръстева
             
помощник-възпитател: Николина Кръстанова