Групи

В централната сграда функционират 2 яслени и 6 градински групи:

 1. Първа яслена група „Калинка“

Екип:     м.с. Рени Кършева

              м.с. Ваня Куртева

              м.с. Цветанка Венкова

              помощник-възпитател: София Иванова

 1. Втора яслена група „Пеперудка“

Екип:     м.с. Таня Александрова

              м.с. Петя Минева

              м.с. Надежда Бонева

              помощник-възпитател: Галя Костадинова

 1. Четвърта подготвителна група „Многознайко“

Екип:     Христина Димитрова – главен учител

              Нели Кръстева       – старши учител

              Николина Кръстанова       – помощник-възпитател

 1. Четвърта подготвителна група „Слънце“

Екип:     Светослав Славчев    –  учител

              Надежда Иванова    – учител

              Стоилка Джамбазова   – помощник-възпитател

 1. Първа градинска група „Делфин“

Екип:     Надежда Димитрова    – старши учител

              Емилия Атанасова           – учител

              Татяна Илиева           – помощник-възпитател

 1. Втора подготвителна за училище градинска група „Пчелица“

Екип:    Златка Григорова – учител

            Юлия Бациева – учител

              Виолета проданова          – помощник-възпитател

 1. Втора подготвителна за училище градинска група „Дъга“

Екип:     Русинка Тодорова                   – старши учител

              Александрия Михайлова    –   учител

              Алина Митова           – помощник-възпитател

 1. Трета подготвителна градинска група „Любопитко“

Екип:     Николина Ганова                    – старши учител

              Еленка Съботинова            –  старши учител

                   Росица Савова             – помощник-възпитател

 а в сградата на ул. „Бял люляк“ №19 – 1 яслена и 3 градински групи.  

 1. Първа яслена група „Гъбка“

Екип:     м.с. Офелия Миркович

              м.с. Седефка Евтимова

              Десислава Стойкова              – помощник-възпитател

              Антонина Виденова       – помощник-възпитател

 1. Втора подготвителна градинска група „Бонбон“

Екип:     Димка Зиновиева              – старши учител

              Венетка Панайотова        – старши учител

              Венислава Тасева        – помощник-възпитател

 1. Трета подготвителна градинска група „Щурче“

Екип:     Амелия Ламбрева    – учител

              Невена Кирилова    – учител

              Мила Байрами   – помощник-възпитател

 1. Трета подготвителна градинска група „Детелина“

Екип:     Павлина Куюмджиева    – старши учител

              Нина Танева                         – учител

                   Магдалена Стаменова           – помощник-възпитател