Безопасност на движението по пътищата

План за работа на комисия по безопасност на движение по пътищата (БДП)

План за дейността на ДГ №90 ПО БДП през учебната 2020/2021 година

НАГРАДА – БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

         На петото издание на Софийската Научно – практическа конференция на тема: „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“, за дейността си,

Прочетете повече »