Първа градинска група „Делфин“

Децата са на възраст от 3 до 4 години. Отглеждането, възпитаването и обучението във всяка група е поверено на двама педагози и един помощник – възпитател. Обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала. Дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се прилага по програма одобрена от МОН.

Екип:    Надежда Димитрова      – старши учител
              Емилия Атанасова           – учител
              Галя Костадинова            – помощник-възпитател