Трета градинска група „Щурче“

Децата са на възраст от 5 до 6 години. За тяхното отглеждане, възпитание и обучение се грижат по двама педагози  и помощник- възпитател във всяка група. В групите се акцентира върху подготовката на децата за училище. Бъдещите ученици получават  и практическа възможност  за изява на получените знания и придобити умения. Организацията на дневния режим на децата е съобразена с тяхната възраст и се провежда по програма одобрена от МОН.

Екип:     Амелия Ламбрева          – учител
              Невена Кирилова             – учител
              Мила Байрами                  – помощник-възпитател