Първа яслена група „Калинка“

В яслените групи са най-малките възпитаници на детската градина – деца до 3 годишна възраст. Децата се отглеждат, възпитават и обучават от педагог, медицински специалисти и помощник- възпитател. Средата в групите е близка до уюта и топлината на семейството. Организацията на дневния режим на децата е съобразен с възрастта им. Обучението им се провежда  по програма одобрена от МОН.

Екип:    м.с. Рени Недялкова
              м.с. Ваня Куртева
              м.с. Цветанка Венкова
              помощник-възпитател: София Иванова