Трета градинска група „Любопитко“

Децата са на възраст от  5 до 6 години. За тяхното отглеждане, възпитание и обучение се грижат по двама педагози  и помощник- възпитател във всяка група. В групите се акцентира върху подготовката на децата за училище. Бъдещите ученици получават  и практическа възможност  за изява на получените знания и придобити умения. Организацията на дневния режим на децата е съобразена с тяхната възраст и се провежда по програма одобрена от МОН.

Екип:     Николина Ганова                    – старши учител
               Еленка Съботинова                –  учител
               Росица Савова                       – помощник-възпитател