Втора градинска група „Бонбон“

Децата са на възраст от 3 до 4 години.За тяхното отглеждане, обучение и възпитание се грижат двама педагози и помощник – възпитател във всяка група.  Децата се учат да живеят заедно, да споделят дейности и общи пространства, да разкриват и изявяват своите дадености и  таланти. Дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

Екип:    Димка Зиновиева             – старши учител
              Венетка Панайотова        – старши учител
              Венислава Тасева             – помощник-възпитател