СЕДМИЦА НА БАЩАТА В ДГ№90 „ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА“

„Бяха се подготвили  децата за “Седмицата на бащата”! За повода чудесен на тате да благодарят с песен! Момчетата с бащите си се отделиха и  лего – град на бъдещето построиха. А малките принцеси  танцуваха в салона, с татковците заедно  направиха купона. Децата –  Многознайковци в централна сграда, бащите просълзиха с песен – изненада!“ В началото […]