Документи за прием в ДГ

Уважаеми родители,

Приемът на новоприетите за учебната 2020/2021 година деца,  ще започне от  15.09.2020 г. съгласно чл.15(9) от Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Два дена преди началото на посещението на детето е необходимо родителите да представят медицинските документи посочени в заявлението за записване на детето за  преглед от медицинските сестри на яслените групи, с изключение на контактната бележка, която се носи в деня на постъпване на детето в детското заведение и важи три дни от датата на издаване.

Списъците с разпределението на новоприетите деца в яслени групи, както и на децата от първите градински групи, ще бъдат изнесени  и поставени на видно място в централна сграда на детската градина  на ул. „Иван Момчилов“ 44 след  25.08.2020 г.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email