Открита практика на тема: „Правата на детето“

На 14.02.2020г., в ДГ№90 „Веса Паспалеева“, се проведе открита практика на тема: „Правата на детето“. С използването на иновативни техники и игри, ст. учител Николина Ганова показа пред колегията и Председателя на БНК-ОМЕП – проф. Е. Русинова, как децата от детската градина разбират своите права и задължения. С работа на интерактивната дъска и изпълнение на познавателни задачи с роботи – клементони, децата неусетно свързаха всяко свое право с произтичащото от него задължение. След открития урок се състоя кръгла маса, на която колегията сподели добри отзиви за проведената практика и се взе решение тази практика да се представи пред родителите, с тяхното активно участие. По примера на г-жа Ганова най-младите ни колеги също ще организират своя педагогическа практика. Гр. „Любопитко“ представи и изложба на предмети изработени от родители „Да сътворим красота от непотребното“ от рециклирани материали, в отговор на правото ни на чиста околна среда.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email