Научен форум ОМЕП

На 23 и 24 юни 2022 г. в аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше проведен Юбилеен национален форум „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“, организиран от СУ „Св. Климент Охридски“ и БНК – ОМЕП. В организационния комитет на събитието участваше и г-жа Катя Йорданова – директор на ДГ№90 „Веса Паспалеева“.

Тя връчи и наградите на отличените 5-7 годишни деца, участващи в национален конкурс на ОМЕП за детска рисунка на тема: „Моята любима детска градина“, между които беше и Милица Иванова ( 6 г.) от ДГ№90 „Веса Паспалева“, с пожелание за много бъдещи успехи на малките таланти.

По време на форума участниците споделиха добри практики и професионален опит  в системата на предучилищното образование.

ДГ№90 „Веса Паспалеева“ беше представена от  Николина Трифонова- старши учител с доклад на тема: „Общуване с природата в „Растяща класна стая“ и Невена Кирилова – учител – „Приятели на колела. Възпитаване на децата от предучилищна възраст в безопасно и толерантно поведение на пътя.“.

Директорът на ДГ№90 „Веса Паспалеева“ г-жа Катя Йорданова участва и в среща на ръководството и европейската президентка на ОМЕП ас. д-р Адрияна Вишнич-Йевтич с министъра на образованието и науката, акад. Николай Денков, на която бяха разискани актуални теми и проблеми на предучилищното образование.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email